• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Yasmine Hammamet

LOKACIJA Mali, elegantan hotel, intimne i prijatne atmosfere. Nalazi se u jed-noj od glavnih ulica, nedaleko od nove medine.

Opširnije...


LOKACIJA Izuzetno atraktivan hotel predstavlja kombinaciju moderne, dinamič-ne arhiktekture i orijentalnog dekora.

Opširnije...


LOKACIJA Hotel se nalazi u centru Yasmine Hammameta, 300 m od nove me-dine i zabavnog parka Carthage Land i 1 km od marine i pokrivenog klizališta.

Opširnije...

LOKACIJA Moderan i luksuzan hotel koji se izdvaja po kvalitetu usluga koje pruža i koje su prilagođene evropskim standardima.

Opširnije...

LO­KA­CI­JA: Ho­tel  se  na­la­zi  u  re­gi­ji  Yasmi­ne Ham­ma­met-a,  ne­da­le­ko  od pe­šča­ne pla­že od ko­je ga de­li uli­ca.

Opširnije...

LOKACIJA: Hotel se nalazi u regiji Yasmine Hammamet-a, nedaleko od peščane plaže.

Opširnije...